İstoç Ticaret Merkezi Mağzamızdan Görüntüler

03/01/2016
ile John Doe

Sarıçam av Av malzemeleri


​Gez ve arpacık

01/21/2016
ile John Doe

Gez ve arpacık

Bir tabanca gezi ve arpacığıGez ve arpacık, tabanca ve tüfek gibi balistik muharebe silahlarında isabet oranını artırmak için kullanılan elemanlar. Gez, atıcının gözüne yakın olan, genellikle "v ya da u" veya "çember" şeklindeki kısımdır. Arpacık ise silahın namlusunun ucuna yakın olan ve dikey bir tahıl tanesini andıran parçacıktır. Bazı silahlarda gez ve arpacık veya her ikisi de bir çemberin içinde bulunur.
Gelişmiş silahlarda gez üzerindeki ayar düğmeleri kullanılarak mesafe ve rüzgar ayarlamaları yapılabilir. Gece atışlarında kolaylık sağlaması için gez ve arpacık fosforlu boya ile işaretlenmiş olabilir.

Etimoloji

Gez sözcüğü ok için kiriş üzerine açılan çentiğe verilen isimdir ve Eski Türkçedeki kert- (çentik açmak) fiilinden gelir.[1] Arpacık ise muhtemelen tahıl tanesine benzerliği nedeniyle bu ismi almıştır.

Çalışma prensibi
M16 tüfeğinin gez ve arpacığı.

Çeşitli gez ve arpacık kombinasyonları. Resimdeki gri noktalar hedefi temsil eder.Merminin hedefi bulması için atıcının -sırasıyla- açık olan gözünü, gezi, arpacığı ve hedefi aynı hizaya getirmesi gerekir. Bu prensibi özetlemek için genellikle "göz, gez, arpacık" kavramı kullanılır. Eğer gezin mesafe ayarı yapılmadıysa (veya mesafe ayarı yoksa), yerçekimi nedeniyle mermi hedefin altına gidecektir. Mesafe ayarı olmayan silahlarda -mesafeye bağlı olarak- hedefin gerektiği kadar "üzerine" nişan alınması gerekir. Benzer şekilde rüzgar ayarı olmayan silahlarda -özellikle uzun mesafelerde- atışın gerektiği kadar rüzgâr içine (rüzgârın geldiği tarafa) yapılması gerekir.

Safir T-14 Gez Nişengah

​Yivsiz av Tüfeği Ruhsat İşlemleri

01/21/2016
ile John Doe

Yivsiz av Tüfeği Ruhsat İşlemleri

1) Talebine ilişkin, merkezde İl Emniyet Müdürlüğü, ilçe merkezlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, köylerde ise bağlı olunan Jandarma Karakolu'na başvuru yapılmalıdır.
2) Nüfus cüzdan fotokopisi (nüfus cüzdanı asli müracaat esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karsılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus cüzdanında

vatandaşlık numarası bulunmayanlardan vatandaşlık numarası istenecektir),
3 ) Son 1 yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
4) Silah ruhsatı istek formu,
5) Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi,
6) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu (tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu)
7) Yarım Kapaklı Dosya

NOT: Verilen Yivsiz Tüfek Ruhsatnameleri, sadece Taşıma ve Bulundurma Yetkisi verir. Avlanmak için Orman Bölge Müdürlüğüne müracaat edip Avlanma Kartı alınması gerekmektedir…
Satın Alma Belgesi ile tüfeğinizi taşıyamaz ve avlanamazsınız. Ruhsatınıza kaydettirdikten sonra kanunların elverdiği ölçüde, Türkiye'nin her bölgesinde tüfeğinizi taşıyabilirsiniz.

​Havai fişek nedir?

01/15/2016
ile John Doe

Havai fişek nedir?

Bir çeşit küçük rokettir. Şenliklerde kullanıldığı gibi, haberleşmede ve askerlikte de kullanılır. Eğlence maksadıyla kullanılan fişekler, yakılınca meydana gelen tepki ile havaya fırlar, orada türlü ışık oyunlarıyla parıldayıp kıvılcımlar saçar. Havai fişekler gemiler arasında, yahut gemiyle kara arasında haberleşmede kullanılır. Tehlikedeki gemiler havai fişek atarak durumlarını bildirirler. Havai fişek askerlikte de hedefi aydınlatmada kullanılır.Havai fişeklerde iki çeşit barut bulunur. Birincisi fişeğin havaya çıkmasını, diğeri de havada patlamasını sağlar. Havai fişeklerin türlü renkler vermesi ikinci kısma konan maden tuzları sayesinde olur. Çünkü maden tuzları yanarken çeşitli renkte ışıklar verir. Mesela baryum yeşil, bakır yeşil ve mavi, stronsiyum koyu kırmızı, sodyum koyu sarı ışık saçar.Havai fişek kültürü Çin'de 2000 yıl kadar önce keşfedilmiştir. Havai fişeklerin icadı ya da kaza sonucu bulunuşu ile ilgili en yaygın efsane, o günlerde mutfaklarda çokça bulunan odun kömürü, kükürt ve güherçilenin karıştırılmasıdır. Bu karışım bambu bir tüp içerisinde sıkıştırıldığında ve yakıldığında patlamaktaydı. Her ne kadar barutun mutfakta icadı ile kestane fişeğinin keşfi arasındaki zaman farkı şüpheye sebep olsa da bazı kaynaklar, havai fişeğin 2000 yıl kadar önce keşfedildiğini söylerken, bazı kaynaklar ise 9ncu yüzyılda Song hanedanlığı (960-1279) zamanında bulunduğunu iddia eder.Bazı kaynaklar havai fişeğin Hindular tarafından bulunduğunu fikrini öne sürer. 18 Ekim 2003 tarihinde ulusal bir gazete olan The Hindu'nun internet sayfasında, yalnızca barutun keşfinin Çinliler tarafından yapıldığı iddia edilmektedir. Hunan eyaletinin Liu Yang şehrinde yaşamış olan Li Tian adlı keşişin, yaklaşık 1000 yıl önce kestane fişeğini icat ettiği kabul edilir. Çinliler kestane fişeğinin icadını her yıl 18 Nisan tarihinde Li Tian'a kurbanlar sunarak kutlarlar. Song hanedanlığı zamanında yerel halk Li Tian'a ibadet için bir tapınak bile inşa etmiştir.havai fişekHavai fişek bir çok festival ve kutlamada vazgeçilmez görsel üründür. Havai fişek ürünü amatör havai fişek ve profesyonel havai fişek olarak 2'ye ayrılmakatır. Profesyonel havafişekler daha çok büyük organizasyon konser ve konuşmalarda kullanılır. Diğer bir sınıf olan amatör havai fişek son kullanıcıların kutlama ve eğlencelerinde kullanılır. Kullanımı oldukça kolay olan amatör havai fişek ürünlerini sadece bir fitil yardımıyla yakıp bir bölgeye sabitlemek yeterli olmaktadır. Havai fişekler atış sayısına göre model isimleriyle anılırlar(halk arasında) Örnek olarak 16 atar havai fişek, 16 atımlık havai fişek, 25 atışlık havai fişek, 49 atar havai fişek vb. gibi.Havai fişek seçerken dikkat edilecek bir diğer hususta inç ölçüleridir. Havai fişek ürününü piyasada 1 inç havai fişek, 2 inç havai fişek ve 3. inç havai fişek olarak bulabilirsiniz. Havai fişeğin İnç sayısı arttıkça görsel genişliği ve yüksekliği de artış göstermektedir. Kutlamalarınız büyüklüğüne göre inç havai fişek inç boyutlarını ayarlamanız daha fazdalı olacaktır. Örneğin 50 ile 100 kişilik kutlamanızda atış sayısı daha çok ve inç boyutu daha yüksek hava fişekleri tercih edebilirsiniz.

Sözlükte "havai fişek" ne demek?

1. Törenlerde, geceleri yakılarak havaya uçurulan, renkli ışıklar saçan fişek.

2. Geceleyin düşman bölgelerini aydınlatmak amacıyla kullanılan fişek.

Havai fişek kelimesinin ingilizcesi

adj. pyrotechnic, pyrotechnical

​KURUSIKI TABANCA NASIL ALIRIM ?

01/11/2016
ile John Doe

KURUSIKI TABANCA NASIL ALIRIM ?

18 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir.Sabıka Kaydınızı & Kimlik Fotokopinizi bize faks ya da e-mail yoluyla göndermeniz gerekmektedir.
Sabıka kaydınızı E-Devlet Sistemin'den ya da her hangi bir savcılıktan temin edebilirsiniz.Faks Numaramız: 0212 659 99 07
E-Mail Adresimiz: info@saricamav.com
Lütfen Dikkat! Eğer herhangi bir sabıka kaydınız varsa, mahkeme kararını temin edip bağlı bulunduğunuz İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurarak "Kurusıkı Tabanca Almasında Her Hangi Bir Sakınca Yoktur." ibaresini yazdırmanız gerekmektedir.


önerdiğimiz kuruskı tabanca


Av Tüfeği Modelleri

01/08/2016
ile John Doe

Av Tüfeği Modelleri

Omuzdan destekle atılan ateşli silahlar için genel olarak tüfek terimi kullanılmaktadır. Tüfeğin icadıyla birlikte tüfeğin insan hayatındaki yeri, kullanım alanı ve önemi modern dünyaya gelene kadar sürekli artmıştır. Günümüzde savaşlardan ziyade av alanlarında kullanılmaya başlanmıştır. Ateşli silahlar grubunu bir üyesi olan tüfeklerin, birçok çeşidi vardır; pompalı tüfek, otomatik tüfek, belden kırmalı tüfek ki bunlar genelde av tüfeği sınıfındadırlar. Av tüfekleri savaş tüfeklerinden farklı olarak birbirine bitişik iki namlu veya nadiren de tek namludan oluşmaktadır. Günümüz av dünyasında son derece modern ve av fişeği kapasitesi yüksek olan çeşitli tiplerde av tüfekleri üretilmektedir. Av tüfekleri özelliklerine göre çeşitli sınıflara tabi tutulmuşlardır. Yivli ve yivsiz olmak üzere iki çeşittir. Yivsiz tüfekler bildiğimiz av tüfekleridir ve fişek diye tabir edilen saçma dolu kartuşlar kullanılır. Ülkemizde bulabileceğiniz av tüfeklerin neredeyse tamamı yivsiz tüfekleridir. Namluya yiv açmak silahın isabetini artıran bir gelişmedir. Tüfeğinizin namlusunun iç yüzeyinde bir dizi spiral kanal görüyorsanız, bu tüfeğinizin yivli olduğunu gösterir. Yivli tüfeklerin etkili menzili ve isabeti yivsiz tüfeklere göre daha fazladır. Almak istediğiniz av tüfeğini; kalibre, namlu boyu ve şok parametreleri, tercih ettiğiniz ava veya avlara uygun olarak tespit ettikten sonra, çifte, superpoze, pompalı ve yarı otomatik av tüfeği arasındaki seçim yapılmalıdır. Tüfeğin mekanik özelliklerinden sonra en önemli kısmı ahşap aksamları olan kundak (dipçik) ve el kundağıdır. El kundağında tüfeği iyi kavramak için önemli olduğundan, elinizin büyüklüğüne ve parmak uzunluğuna uygun kalınlık ve ergonomide yapılmalıdır. SAFİR,AKSA,ALPHARMS, FABARM, RIZZINI, HATSAN, SARSILMAZ, WINCHESTER av tüfeği çeşitleriyle av zamanı…


WATTON WT-057 ZOOMLU TÜFEK FENERİ

12/24/2015
ile John Doe

WATTON WT-057 ZOOMLU TÜFEK FENERİ

Sarıçam av malzemeleri, Tüfek altı fenerlerde indirime gitti ve 110 tl lik ütünü SADECE 58TL ye İndirdi ve indirimli olarak siz değerli üşterileine sundu. Bu ürünü aldığınızda yanında sarıçam 2016 takvim defteride hediye edilecektir. Watton wt-057 tüfek fenerinin ayrıntıları alt tarafta yer almaktadır iyi alışverişler.

Ürün Kodu :Wt-057
Boyutlar :Uzunluk 9
Işık Mesafesi :200 mt
Işık Rengi :Beyaz
Çalışma Süresi :2 Saat
Gövde Malzemesi :Metal Alüminyum
Kullanım Şekli :Elde
Kullanım Özellikleri :Tek Modda Aydınlatma
Teknik Özellikleri :1 X 14500 Pil ve 1XAAA Pil
Kutu İçeriği :Ürün
Ampül Ömrü :100.000 Saattir
Kullanım Yeri :Av
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
İlk Kullanımdan Önce 16 saat Şarj Ediniz.
Kullanmadığınız Süreçte İçinde Pil Bırakmayınız
MarkaWATTON
Fener TipiEl Feneri
Ampul CinsiLed
Boyutlar9,16x2,6 cm
ŞarjVar
Su GeçirmezlikVar
Paket İçeriğiÜrün, 2 Adet Pil, Pil Şarj, Oto Şarj, USB Şarj Aletleri
Aydınlatma Mesafesi200 m
Pil Adedi2
Diğer
Garanti Süresi (Ay)3
Yurtdışına SatışYok
Stok koduOUTWT057